تماس با تیم ایده‌کاو:

☎️ ساعات اداری: 03531232360
📞 ساعات غیر اداری: 03538335475
📞 پشتیبانی: 09121400237
آیدی تلگرام: chahooki@

گروه تلگرامی (جهت پرسش و پاسخ و مشاوره)

آدرس: یزد، صفائیه، مهرآوران، خیابان نگین، نگین 1، فرعی ،2، ساختمان شماره 4 کدپستی: 8915893692